REGULAMIN STUDIA

1. W studio obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu oraz materiałów pomocniczych.
2. Tatuaże wykonujemy osobom pełnoletnim, a w przypadku niepełnoletności wymagamy osobistej wizyty co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych i jego zgody na piśmie.
3. Nie wykonujemy tatuaży osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających, kobietom ciężarnym; chorym w ostrej fazie zakażenia;  osobom cierpiącym przewlekle na schorzenia układu krążenia, nerek, cukrzycę w okresie zaostrzenia; osobom cierpiącym na choroby związane z opóźnionym czasem krzepnięcia krwi.
4. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez klienta zasad pielęgnacji po wykonanym tatuażu.
5. Możemy odmówić wykonania tatuażu jeżeli uznamy, że zabieg zagraża naszemu lub waszemu zdrowiu/życiu.
6. Przychodząc na tatuaż prosimy o przyprowadzanie nie więcej, niż jednej osoby towarzyszącej.